Op donderdagavond 19 mei vindt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van mei plaats. O.a. de vaststelling van de contributie voor volgend seizoen en de stand van zaken rondom de penningmeester worden behandeld.

Agenda Algemene Ledenvergadering


Datum: donderdag 19 mei 2022

Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: Speeltuin Varvik, Hendrik Smeltweg 50

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling van het verslag van de ALV d.d. 14 september 2021
 4. Werven vrijwilligers
 5. Vaststellen tarieven seizoen 2022-2023
 6. Verslag kascontrolecommissie 2020-2021
 7. Goedkeuring jaarrekening 2020-2021
 8. Benoeming kascontrolecommissie (Armand Dohmn heeft zich aangemeld)
 9. Stand van zaken penningmeester
 10. Wedstrijdleiding vanaf seizoen 2022-2023
 11. Nieuw beleidsplan
 12. Rondvraag en sluiting