Op donderdagavond 20 mei vindt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. O.a. de prognose van het financieel resultaat seizoen 2020-2021 inclusief de contributieteruggave ivm corona wordt behandeld.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering


Datum: dondedag 20 mei 2021

Aanvangstijd: 20.00 uur (digitaal via Teams (link volgt nog))

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Mededelingen

 3. Vaststelling van het verslag van de ALV d.d. 15-09-2019

 4. Vacatures binnen de vereniging
  • Benoemen penningmeester (nu a.i. door Norbert de Beer)
  • Boekhouder
  • Wedstrijdsecretaris
  • Commissie bezwaar
  • Verenigingsscheidsrechterscoördinator (VSK)
  • Lid jeugdcommissie

 5. Prognose financieel resultaat seizoen 2020-2021, inclusief contributieteruggave ivm corona

 6. Vaststellen tarieven seizoen 2021-2022

 7. Wijziging statuten

 8. Rondvraag en sluiting