Op dinsdagavond 27 september vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats. Vooral veel financiële zaken worden behandeld.

Agenda Algemene Ledenvergadering


Datum: dinsdag 27 september 2022

Aanvangstijd: 19.30 uur (inloop vanaf 19:15)
Locatie: Restaurant Pathmoshal

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en terugblik vorig jaar
 3. Vaststelling van het verslag van de ALV d.d. 19 mei 2022 (*)
 4. Stand van zaken nieuw beachterrein
 5. Financiële vergoedingen vrijwilligers
 6. Beleidsplan
 7. Vacatures binnen de vereniging
  1. Penningmeester (nu a.i. door Norbert de Beer)
  2. Boekhouder
  3. Verenigingsscheidsrechtercoördinator (VSK)
  4. Lid en plaatsvervangend lid kascontrolecommissie
 8. Verklaring kascontrolecommissie
 9. Goedkeuring jaarrekening 2020-2021 en 2021-2022
 10. Goedkeuring begroting 2022-2023
 11. Professionele kracht
 12. Rondvraag en sluiting

 

(*) Het verslag van de vorige ALV (19 mei 2022) is te downloaden via deze link