Op dinsdagavond 15 september vindt de Algemene Ledenvergadering plaats die gepland stond voor medio mei dit jaar maar door de Corona-situatie niet door kon gaan.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering


Datum: dinsdag 15 september 2020

Aanvangstijd: 20.00 uur in de Pathmoshal (inloop vanaf 19.30 uur)

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Mededelingen

 3. Vaststelling van het verslag van de ALV d.d. 25-09-2019

 4. Verkiezing leden bestuur (rooster van aftreden bijgevoegd)
  • Voorzitter: Henk Dost is aftredend maar is bereid nog een periode de functie van voorzitter te vervullen
  • Secretaris: Norbert de Beer is aftredend; Ellen Liefaard heeft zich bereid verklaard deze functie te gaan vervullen. Norbert is bereid nog een periode als algemeen bestuurslid te blijven participeren in het bestuur.
  • Penningmeester en boekhouding: Ronald van Puijenbroek en Carla Roozendal stoppen
  • Lid Algemeen Bestuur: Marc de Jong is aftredend

 5. Jaarstukken 2019-2020 (wordt ter vergadering gepresenteerd)

 6. Begroting 2020-2021 (wordt ter vergadering gepresenteerd)

 7. Goedkeuring ledenbijdragen 2020-2021
  • Het voorstel voor de ledenbijdragen is door het bestuur goedgekeurd en vervolgens binnen de vereniging bekend gemaakt.

 8. Verkiezing kascontrolecommissie

 9. Bijpraten professionalisering

 10. Nieuwe website en de AVG

 11. Rondvraag en sluiting