De Nevobo heeft op 31 maart de aangepaste PD-regeling voor de indeling van teams in het seizoen 2020-2021 gepubliceerd. De regeling is aangepast n.a.v. het stopzetten van de lopende competitie i.v.m. de corona-crisis.

 

Het bestuur heeft de consequenties van die aangepaste regeling uitgezocht, hetgeen leidt tot het volgende resultaat voor de seniorenteams:

  • De meeste teams blijven gehandhaafd in de klasse, waarin zij het afgelopen seizoen hebben gespeeld. Dit gaat op voor de teams Heren1, 3, 4 en 5 en de teams Dames 2 t/m 6 en het team Heren Recreanten.
  • Alleen de teams dames 1 en Heren 2 degraderen, beide naar de 1e klasse.
  • Wat de jeugdteams betreft heeft de Nevobo aangegeven, dat men de opgave van de verenigingen voor de indeling van hun teams zullen overnemen, aangezien er geen kwalificatietoernooi meer zal worden gehouden.


Marc de Jong heeft in zijn functie van technisch directeur overlegd met de trainers van de teams n.a.v. de nu ontstane situatie. Ook is hij al bezig met het aanstellen van trainers voor het seizoen 2020-2021 en samen met de trainers, technische commissie en de jeugdcommissie een concept teamindeling c.q. selecties aan het maken t.b.v. de teamindeling. Het bestuur is verder ook aan het kijken in hoeverre n.a.v. deze nieuwe situatie bij sommige teams eventuele verschuivingen dienen plaats te vinden. Dit gebeurt mede n.a.v. de aangekondigde opzeggingen van leden, zoals aangegeven in de evaluatieformulieren of door meldingen van de leden zelf en de aanmelding van potentiële nieuwe leden. Mocht je nog geen evaluatie hebben ingeleverd, doe dat dan nog zo snel mogelijk dan kunnen we nog rekening houden met jouw wensen of op en aanmerkingen.
 

Heren 2

Wat betreft Heren 2 bestaat wellicht nog de mogelijkheid dat de Nevobo een plek in een klasse hoger aanbiedt, maar of dit wenselijk is, moet nader bepaald worden.

Heren 3 t/m 5

Verder is er het idee om van de teams Heren 3 t/m 5 twee teams te maken, waarbij één team de plek in de 1e klasse en het andere team de plek in de 2e klasse kan invullen. Dit is noodzakelijk omdat er enkele heren stoppen of mogelijk willen stoppen. Het samenvoegen/mixen van de teams zal in overleg met de teams en de trainers gaan gebeuren.

Dames 1

Voor wat Dames 1 betreft is mede op advies van Hans Kreft geconstateerd, dat de start van dit team in de 1e klasse op zich niet slecht hoeft te zijn mede omdat dan ook de jonge aanwas een goede kans kan worden gegeven om zich te ontwikkelen.

Dames 2 en 3

Het idee is de teams dames 2 en 3 samen te voegen tot één team (bij beide teams stoppen een aantal speelsters), dat de plek in de 1e klasse kan invullen. In overleg met de trainer en de dames zal getracht worden een 1e klasse waardig team te formeren. 

Dames 4 t/m 6

Wat de damesteams betreft zullen naar verwachting de teams dames 4 t/m 6 grotendeels gelijk blijven met dien verstande dat er wel nieuwe speelsters nodig zijn en enkele jeugdspelers als nieuwe senior een plek dienen te krijgen.
 

Uiteraard wenst het bestuur deze ideeën terug te koppelen op de spelers zelf. Dit zal de komende maanden vorm krijgen.

Het bestuur