NieuwsjaarswensGezond 2022 toegewenst


Dat is wat ik uit de grond van mijn hart allereerst een ieder toewens voor het nieuwe jaar. Het heeft de afgelopen periode nogal wat op z´n kop gezet, de pandemie. Of het nu sportief is of in de persoonlijke sfeer. Voor dat laatste hoop ik dat alles goed is afgelopen en dat het in de toekomst u en de uwen niet teveel zal belasten. Het sportieve deel speelt nog steeds. Gelukkig hebben we in de afgelopen kalenderjaar tussen de stops door toch nog wat kunnen doen zoals bootcamps, trainen, grotendeels een 1e helft competitie van het huidige seizoen, trainen en voor de jeugd het klimbos als teambuildingsactiviteit. Fijn dat we een beachterrein hebben waardoor we ook nog wat hebben kunnen doen vanaf maart, weer of geen weer. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe we verder gaan. We passen ons aan. Zal nog wel een tijdje moeten. Het levert alleen nogal wat werk op voor ons als vereniging en met name de TC.

Dat we toekomst toch nog positief inzien komt vooral omdat we als vereniging groeien. Natuurlijk zijn er wat vertrokken. Al dan niet door de pandemie. Maar dat is jaarlijks zo. Wat we vooral zien is meer jeugd. We hebben een wachtlijst in het leven moeten roepen voor de mini´s en voor de andere teams worden nieuwe leden niet zomaar toegelaten. Waar een plek is en het nieuwe lid past daarbij kunnen we verder. Bij de mini´s is er vooral een wachtlijst omdat voor de opvang veel vrijwilligers/trainers nodig zijn en blijven zijn als ze doorstromen naar de jeugd. Trainers voor de toekomst dus. Een zorg die we met zijn allen moeten opvangen. Maar gezien de verhouding jeugd versus senioren legt dat een grote druk op die laatste groep. Gelukkig breidt die ook uit. Nieuwe recreanten voor de herengroep, een 2e recreanten-mix groep en zo'n beetje elk seniorenteam gevuld tot 11 of 12 personen.

We zullen dus ook in het nieuwe jaar weer een beroep op jullie moeten doen. De vereniging is voor en door de vereniging hé.  En… vele handen maken licht werk zo zegt het gezegde.  Kunnen we dan nog mensen blij maken in 2022. Jazeker. Norbert onze penningmeester a.i. zoekt vervanging. En dat is hard nodig. Anders moeten  we werk uit besteden en dat brengt weer kosten met zich mee en dat willen we niet.  Wie (mag ook een ouder zijn) heeft dus een financiële achtergrond en wil ons voor de komende periode/jaren uit de brand helpen?

Zo. Ik had het willen laten met jullie allemaal een gezond, gelukkig en sportief jaar toe te wensen en blessure vrij jaar, maar ik kon het niet laten toch nog oproepen te doen. Ik hoop jullie allemaal in ieder geval binnenkort weer in de hal te zien. Nogmaals: Gelukkig en gezond nieuw jaar.

Henk Dost

Voorzitter

Achteromkijken met de redactie

Het jaar 2021 ligt weer achter ons. Een jaar van niet kunnen volleyballen, erg lang buiten 'beachen', trainen tijdens de zomervakantie, beginnen aan een nieuw competitieseizoen en weer eindigend met niet kunnen volleyballen. Een jaar waarin de altijd optimistische Bibian Mentel haar jarenlange strijd tegen kanker definitief moest staken. Misdaadjournalist Peter R. de Vries werd doodgeschoten en waaarin ook onze vuurwerkrampburgemeester Jan Mans en Mr 'Music' John Miles zijn overleden. Maar ook een jaar waarin we weer (evenals in 2020) een Twente '05 baby konden verwelkomen.

Het voelt op dit moment toch het meeste als een déjà-vu t.o.v. januari vorig jaar. Door de maatregelen tegen corona-pandemie zijn binnensporten wederom niet toegestaan en dus opnieuw is er geen volleybal. Geen NOJK-toernooi in januari. Vooralsnog geen start van de 2e helft van de competitie. Geen trainingen. Hoe moeten we dit keer de kerst- en nieuwjaarskilo's er weer af krijgen vragen we ons af? Lopen we massaal met de vorig jaar vanwege de avondklok aangeschafte hond elke dag vele kilometers om het gemis aan volleybalbeweging goed te maken?

Seizoen 2020-2021 was natuurlijk een geheel verloren jaar wat betreft volleybal als je het ons vraagt. Al na een paar wedstrijden ging de competitie in het slot en is nooit weer opgestart. Ook geen jeugdkamp en geen eindfeest. We bleven achter met een leeg volleybalgevoel.

We hebben als vereniging ons best gegaan om bezig te blijven. Het vroor nog zo ongeveer toen we met de jeugd een aantal zondagen enthousiast gingen bootcampen op het kunstgrasvoetbalveld vlakbij onze beachvelden. Met als klap op te vuurpijl de speciale bootcamps voor de jeugd en senioren bij IN2SPORT. Iedereen was fanatiek met het klauteren, slingeren als aap, balanceren, springen, 'Bring Sally Up' en vooral ook Down. En simpel koprollen achterover. Au! Bij een enkeling verliep de laatstgenoemde oefening ietwat minder soepeltjes met een blessure als gevolg. Ondanks die blessure was het toch uitermate geslaagd en voor herhaling vatbaar volgens iedereen. De wijze waarop menig deelnemer de koprol uitvoerde was overigens de aanleiding om later in het jaar een aantal clinics rollen, duiken en vallen samen met het Regionaal Trainingscentrum Judo te organiseren voor de mini's.

De vorst was net aan uit de grond en de sneeuw nauwelijks nog gesmolten (wie herinnert zich onze sneeuwpop challenge van februari 2021 nog) of we stonden al te beachvolleyballen. Weer of geen weer. Kou, regen maar ook 30 graden trotserend heeft Dames 4 dat elke week vanaf het laatste weekend van februari t/m eind augustus volgehouden. Vast een record. Wat ook een record zal zijn geweest is het aantal verschillende trainingsroosters dat in 2021 door de TC is gemaakt. En dat terwijl we pas in mei weer binnen konden gaan trainen. De TC draait z'n hand tegenwoordig niet meer om voor een roostertje meer of minder.

In de periode dat we niet de zaal in mochten konden er speciale beachvolleybaltrainingen gevolgd worden. De chicken-wing, een cobra (nee, geen vuurwerk in dit geval), een pokey (of poke shot), het behoort nu allemaal tot het arsenaal van de deelnemers. Toch? Specifiek voor trainers zijn er toen tevens een aantal bijeenkomsten over beachvolleybaltrainingen georganiseerd onder leiding van Roy Wassen. Ook daar kwamen er talrijke technische termen voorbij: Mickey Mouse, Pizzapunt. Allemaal gesneden koek voor elke beachvolleybaltrainer.

En toen werd het mei. Als een stel dolblije koeien die bokkensprongen makend in het voorjaar de wei weer in mochten sprongen wij een gat in de lucht omdat we juist weer naar binnen konden. Omgekeerde wereld in corona-tijd. De senioren moesten nog in vaste groepjes van 2 hun oefeningen uitvoeren, maar dat mocht de pret niet drukken. De jeugd kon al wel direct volledig los gaan. En zo werd het zomervakantie.... en bleven we binnen volleyballen. Althans, vooral de seniorenteams. De jeugd vierde (grotendeels allemaal) vakantie.

In september begon seizoen 2021-2022 eindelijk nadat er menige oefenwedstrijden aan vooraf waren gegaan. Wedstrijd na wedstrijd werd er gespeeld, gewonnen of verloren. Corona was wat op de achtergrond geraakt. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Nederland is immers voor een belangrijk deel gevaccineerd. Aan 'Dansen met Janssen' dachten we allang niet meer. Voor de jeugd was het einde van de halfjaarcompetitie in zicht. Plannen voor kerst- en nieuwjaarsactiviteiten zoals een nachttoernooi waren in een vergevorderd stadium. En toen zaten we ineens weer thuis. Althans in eerste instantie mochten we alleen 's avonds niet meer sporten, maar het gevolg was wel dat de competitie gestopt werd. Na een korte interne discussie of trainen in het weekend wel gepast zou zijn ondanks dat het volkomen binnen de op dat moment geldende coronaregels viel, werd besloten wel alle teams de mogelijk te geven. 3 weekenden trainen, 3 trainingsroosters, tot aan de herfstvakantie. Maar zelfs dat hebben we niet eens gehaald. Het laatste weekend werd van het ene op het andere moment maar een half weekend. Met dank aan Omikron moest heel Nederland voortijdig op kerstreces.

Voor nu blijft het koffiedik kijken en afwachten tot de volgende persco's (de 1e is op 3 januari) wanneer we weer kunnen gaan starten. Hopelijk eerder dan we de rest van het Griekse alfabet aan coronavarianten hebben gehad. Meiden A1 onder leiding van Marc heeft hier overigens niet op gewacht en is op 22 december al direct weer buiten aan de slag gegaan om in elk geval wat aan beweging en teambinding te blijven doen.

De PR-commisie zelf typt nog maar wat aan deze nieuwjaarsnieuwsbrief, neemt een tweede Westmalle Tripel, gooit een extra blok hout op het haardvuur van SBS6, roert wat het in het pannetje ragout van 24kitchen, legt een aantal ossenhaaspuntjes op de grillplaat en doet nog een volgend spelletje 'Ticket to Ride'.

Iedereen een sportief en geslaagd jaar gewenst. Tot ergens in 2022!

Zorg dat je gezond blijft.
De PR-commissie.

 

1eKampioenen
(jeugdcompetitie 1e helft 2021-2022)

MB1


Weliswaar heeft helaas niet ieder team alle competitiewedstrijden van de 1e helft van het seizoen kunnen spelen doordat de competitie wederom als gevolg van de coronamaatregelen is stilgelegd, maar is de 1e helft van het seizoen door de Nevobo wel als afgerond bestempeld.

Naast een aantal teams die op 2e en 3e plaats in de eindstand zijn geëindigd hebben we ook aantal kampioenen:

Meiden B1 (foto)

Jongens B1

Mini's N6-1 en N6-3

 

Gefeliciteerd met jullie kampioenschap!


 

ContributieBijstelling contributie


Op de ALV  in september 2021 werd duidelijk dat onze financiële positie er niet zo slecht uit ziet als we dachten. Is daarmee het doorberekenen van de diverse stijgingen van de tarieven (Sportaal/huur, Nevobo) dan wel noodzakelijk?  Nee, gaf de vergadering aan. We hebben voldoende reserve en de verhoging kan wel een jaar wachten. Dus in tegenstelling tot wat tijdens de ALV van mei was afgesproken zal de contributie voor seizoen 2021-2022 niet worden verhoogd.

Wat ook nog is gewijzigd is de contributieverplichting c.q. het lidmaatschap voor de mini’s. Deze jongste jeugd kan vaak niet overzien wat het betekent om een geheel jaar (verplicht) lid te zijn van een vereniging. Wil ik het 2e deel van het seizoen nog wel wedstrijden spelen? Vind ik volleybal eigenlijk nog leuk? Het bestuur heeft daarom besloten om de mini’s de mogelijkheid te bieden om na een half seizoen het lidmaatschap op te zeggen. De voorwaarden voor het lidmaatschap zijn hierop aangepast.


 

Uitnodiging Bijzondere Ledenvergadering
(Digitaal)


BLVHelaas was de jaarrekening van seizoen 2020-2021 nog niet geheel gereed en had er daarom ook nog geen kascontrole kunnen plaatsen. Daarnaast heeft de ALV van september het bestuur de opdracht gegeven om z.s.m. te zorgen voor een nieuwe penningmeester of wanneer dat niet lukt vanaf januari e.e.a. aan werkzaamheden extern uit te besteden.

Dit leidt er toe dat we op dinsdag 11 januari 2022 een Bijzonder Ledenvergadering (BLV) houden om over bestaande punten verantwoording af te leggen aan de leden. De BLV zal digitaal (via Teams) gehouden worden.

Datum: 11 januari 2022 (update 10/01: Tot nader bericht uitgesteld)
Tijdstip: 19:30 (- 20:30)
Plaats: digitaal via Teams (link verwijderd)


Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen
  3. Vaststelling van het verslag van de ALV d.d. 14 september 2021
  4. Goedkeuring jaarrekening 2020-2021
  5. Stand van zaken penningmeester
  6. Rondvraag en sluiting

 

Volleybal en samenwerking


Samen staan we sterk en kunnen we zaken oppakken. Daarom praten we met andere verenigingen. Om kennis en ervaringen uit te uitwisselen. En nieuwe ideeën opdoen. Maar ook praten we met de gemeente (Sportaal). Even een overzicht waar we mee bezig zijn:

- In juli was er overleg met Webton over de samenwerking tussen onze jonge jongens van Heren 1 (3e divisie) met de heren van Webton (Topdivisie). Afstemming trainingen en het meespelen met wedstrijden (door gebruik te maken van de mogelijkheid voor een dubbel speelrecht).

- Oktober was de maand van overleg met Sportaal. Er waren bebruikersoverleggen in de Diekmanhal en de Pathhmoshal. Afstemming met Sportaal: hoe we de competitie en de training goed kunnen laten verlopen, terugkomend op ons voorstel voor themahallen. Is het materiaal en het licht goed? Hoe is het met de  schoonmaak? Hoe gaat men om met onze meldingen (klachten of melding van dingen die kapot zijn in de zalen moeten naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gestuurd worden).

- Samen met Norbert (o.a. trainer G-team) is de voorzitter geweest bij “Anders sporten” in de Grolsch Veste. Hoe zouden mensen die door gedrag anders moeten sporten ook bij volleybal mee kunnen doen? Denk aan mensen met autisme, met ADHD of gedragsproblemen. Kunnen de vrijwilligers daar mee omgaan? Een uitdaging, waarbij we goed moeten bekijken of we dergelijke sporters kunnen inpassen in de vereniging.

- Een overleg met de competitie-spelende volleybalverenigingen uit Enschede vond in november plaats. Er is gesproken over de competitie, het nieuwe beachterrein, de tarieven voor de binnensport-accommodaties, het organiseren van evenementen en het gebruik van de hallen. Vragen zoals 'Kunnen we samenwerken met betrekking tot arbitrage, de opleiding van trainers of met de reacties richting Nevobo?' zijn op tafel gekomen. Voor de opleiding van trainers willen we (verder) samen optrekken. Harambee kan mogelijk mogelijk trainers leveren voor onze jeugd. Er is afgesproken dat de TC's van de verenigingen in april 2022 (na afloop van het huidige seizoen) met elkaar in gesprek gaan over afstemmen teams, opleidingen trainers en scheidsrechters. Oktober 2022 vindt er een nieuwe afspraak plaats tussen de besturen. Dan gaan kijken of Unisson en GVV Lonneker ook kunnen aansluiten.
 

Aveleijn / G-volleybal

De huidige groep G-volleyballers wordt steeds kleiner. Al een tijdje proberen we de groep uit te breiden. We kunnen niet alleen meer volleyballers met een beperking (veelal verstandelijk) gebruiken maar ook in de begeleiding zou wat steun wenselijk zijn. We hebben daarom overleg gehad met de zorginstelling Aveleijn. Afgesproken is dat we in het 1e helft van 2022 een aantal clinics gaan geven i.s.m. Aveleijn. Mogelijk zorgt dat voor extra G-volleyballers. Mochten de clinics aanslaan overwegen we dit op meer plaatsen in de buurt te doen.

 

Sponsorcommissie(leden) gezocht!


Door de coronatijd lagen de activiteiten voor de sponsoren stil. We konden het ons niet permitteren om in deze moeilijke tijd voor veel ondernemers de sponoren te houden aan de afspraken. Dat hebben we een jaar overgeslagen. Maar de druk komt er weer op. Voor een aantal sponsoren loopt het contract af. We zullen dus weer op zoek moeten naar nieuwe sponsoren of de contracten verlengen en nieuwe afspraken maken. Het gaat niet om hoge bedragen per sponsor, maar desondanks kunnen ze een wezenlijke bron van inkomsten vormen.

Maar daarvoor is er wel een sponsorcommissie nodig die deze taken op zich neemt. En die commissie is er op dit moment niet meer. Wie is er bekend in het commerciële veld, wie heeft wat relaties bij de MKB in Enschede of bij andere bedrijven? Wie ziet het wel zitten om een avond te organiseren voor en bij sponsoren? Wie heeft goede ideeën om sponsorgelden binnen te krijgen? Twente '05 heeft je nodig! Bij onze penningmeester (Norbert de Beer) kun je terecht om meer te weten te komen op welke wijze jij kunt meehelpen. We rekenen op jullie!