Vacatures

Staffuncties Twente '05

Verenigingsscheidsrechtercoördinator (VSC) 
- opgave regioscheidsrechters aan Nevobo 
- aanmelding nieuwe scheidsrechters bij Nevobo 
- begeleiden aspirant-scheidsrechters

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving.

Assistent-VSC
- opstellen fluitrooster
- publiceren fluitrooster
- informeren scheidsrechters over hun fluitbeurten

Coördinatoren wedstrijdleiding
- opstellen programma speeldagen
- invullen wedstrijdformulieren
- begeleiding zaaldienstteams
- invoeren uitslagen in competitiesite
- opsturen wedstrijdformulieren

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving.

Voorzitter en leden Commissie Vrijwilligersbeleid
- leden uitnodigen tot opgave verenigingstaken
- bijhouden feitelijke uitvoering verenigingstaken
- bestuur informeren over uitvoering i.v.m. eventuele sancties

Leden Activiteitencommissie
- organiseren activiteiten voor de leden
- uitvoering Grote Club Actie

Schrijvers/tellers bij nationale en hogere regionale wedstrijden
- invullen nationaal formulier

Wedstrijdsecretaris
- opstellen zaaldienstrooster
- behandelen wedstrijdwijzigingen

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving.

Sponsorcommissie

Voorzitter en leden sponsorcommissie

Schrijvers Nationaal formulier

Organisator St Nicolaasviering Mini's

Bestuur Vereniging Twente '05

Leden Algemeen Bestuur (2)
- intermediair tussen commissies en bestuur
- secretariaatswerkzaamheden
- leden/teams stimuleren tot extra acties t.b.v. het Actiefonds
- organiseren andere vormen van sponsoring

 

NB.: bepaalde functies kunnen door meerdere mensen worden vervuld, door verdeling van taken of uitvoeren van functies bij toerbeurt