Op dinsdagavond 23 mei vindt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van mei plaats. O.a. het voorstel voor de contributie voor volgend seizoen en wijzigingen aan het Huishoudelijk reglement worden behandeld.

Agenda Algemene Ledenvergadering


Datum: dinsdag 23 mei 2023

Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: Pathmoshal

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling van het verslag van de ALV d.d. 27 september 2022
 4. Werven vrijwilligers
  1. Technisch directeur
  2. Scheidsrechter coördinator
  3. Opsteller fluitrooster
  4. Technische commissie seniorenlijn
 5. Voorstel tarieven seizoen 2023-2024
 6. Aanpassingen Huishoudelijk reglement
 7. Benoeming kascontrolecommissie
 8. Verplichting inzet ouders bij zaaldienst mini's
 9. Benoeming penningmeester
 10. Nieuw beleidsplan
 11. Rondvraag en sluiting