Op dinsdagavond 26 september vindt een Algemene Ledenvergadering plaats. O.a. benoeming nieuwe bestuursleden, het nieuwe beleidsplan en financiële zaken worden behandeld.

Agenda Algemene Ledenvergadering


Datum: dinsdag 26 september 2023

Aanvangstijd: 20.15 uur (inloop: 20:00)
Locatie: Pathmoshal

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling van het verslag van de ALV d.d. 25 mei 2023 (zie: verslag ALV Mei)
 4. Vacatures binnen d vrijwilligers
  1. Boekhouder
  2. Verenigingsscheidsrechtercoördinator (VSK)
  3. Leden sponsorcommissie
  4. Secretaris
  5. Voorzitter
 5. Benoeming nieuwe bestuursleden
  1. Voorzitter
  2. Technisch directeur
  3. Penningmeester
  4. Secretaris
  5. Algemeen bestuurslid
 6. Beleidsplan
 7. Verklaring kascontrolecommissie
 8. Goedkeuring jaarrekening 2022-2023
 9. Goedkeuring begroting 2023-2024
 10. Rondvraag en sluiting