Op dinsdag 23 mei heeft er een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Belangrijkste bespreekpunten betroffen de financiën en wijzigingen aan het huishoudelijk reglement.

Verslag ALV 23 mei 2023

Na opening van de vergadering werd vastgesteld dat de opkomst te laag is voor een ALV, de vergadering is verder gegaan als een Buitengewone ledevergadering (BLV).


De belangrijkste punten van de vergadering waren:

Mededelingen

 • Elke Messelink is begin 2023 overleden. Zij was een een trouwe volleyballer bij het G-volleybal team.
 • Jongens A zijn Nederlands kampioen geworden bij de gesloten club kampioenschappen. Mini's N3 en N5,JC1, JC2, Recreanten Mix en Dames 3 zijn kampioen in hun competitie geworden.
 • De 4 nieuwe beachvelden zijn opgeleverd.
 • De Nevobo heeft Twente '05 superclub gemaakt. Een clubkadercoach wordt aangesteld door de gemeente Enschede en gaat mede het gehele volleybal in Enschede ondersteunen. In juni wordt de vacature uitgezet en hopelijk kan deze per september beginnen.


Vrijwilligers

 • Ondanks dat al veel mensen wat doen voor de vereniging zijn er nog vacatures die wachten om vervuld te worden. Dat betreffen: Technisch directeur (TD) (vanaf 1 september 2023), Scheidsrechtercoördinator, opstellen fluitrooster, TC-leden, leden sponsorcommissie, PR-leden.
 • Tijdens de vergadering melden diversen zich aan voor een aantal taken:
  • Marc de Jong geeft aan wel TD te willen worden, maar dan met een volledige technische commissie. Matthijs Hasselerham gaat deelnemen vanuit de jongenslijn.
  • Karin de Leeuw wil wel ondersteunen bij het maken van het trainingsrooster.
  • Peggy ter Riet en Lisa Boodt hebben aangegeven het fluitrooster wel te willen opstellen.
  • Simon Bruins Slot heeft aangegeven wel te willen helpen bij de PR.
 • Bij teams die al veel doen voor de vereniging zal rekening gehouden worden bij het fluitrooster komend seizoen.


Tarieven 2023-2024

Op basis van de verwachtte resultaten van dit seizoen en de begroting voor komend is het voorstel om de tarieven niet te verhogen. De vergadering is hiermee akkoord gegaan.


Wijzigingen huishoudelijk reglement

Het bestuur heeft een aantal wijzigingen voor het huishoudelijk reglement voorgesteld. Deze worden door de vergadering akkoord bevonden. Het gewijzigde huishoudelijk reglement is op onze website te lezen.


Benoemingen

Simon Bruins Slot heeft zich aangemeld voor de kascontrolecommissie. Johnny Wiersma is benoemd als penningmeester (per 1 september 2023).


Na de rondvraag en sluiting nodigde de voorzitter iedereen uit voor een drankje.

 

(Het volledige verslag van de ALV is te downloaden via deze link)