Het bestuur van Twente 05 heeft 7 december weer bij elkaar gezeten. De volgende zaken zijn aan de orde geweest en afgesproken:

  • De Nevobo heef gevraagd tijdens de NOJK geen alcohol te schenken in de restaurants van de sporthallen. We zullen dit voorleggen aan de desbetreffende restauranthouder(s).
  • Op de laatste ALV is de jaarafsluiting 2020-2021 nog niet vastgesteld en is gesproken over de invulling van de functie van Penningmeester. Op 11 januari is een Bijzondere Ledenvergadering (BLV) gepland om deze zaken af te ronden. Daarbij wordt ook voorgesteld om een deel van de werkzaamheden voor het komende half jaar uit te besteden. Kosten rond 2500,= euro. Een nieuwe penningmeester wordt nog steeds gezocht. De BLV zal digitaal gehouden worden.
  • Er heeft een goed overleg plaatsgevonden met de Enschedese volleybalverenigingen.  Afgesproken is om o.a. samen te werken met opleiding van trainers en arbitrage en het uitwisselen van trainers. Harambee heeft mogelijk nog trainers voor onze jeugd.
  • Nieuwe beachterrein nadert de invulling. Een gesprek over samenwerking met VIP’s is belegd. Er wordt verder ook nog gesproken met Gemeente Enschede, Sportaal, EHC en ERC (rugby) over definitieve invulling.
  • Indeling teams bij de jeugd voor de 2e helft is gemaakt i.o.m. trainers. T.o.v. de 1e helft van het seizoen hebben we er een Jongens C2 en Meiden C3 als nieuwe teams bij.
  • Wordt een team kampioen? Dan staat wel een drankje en wat te eten op hen te wachten van de vereniging.
  • Hoe om te gaan met de grote leden toename. We gaan werken met wachtlijsten en beperkte aanname afhankelijk van bezetting. Alleen met meer trainers/vrijwilligers is uitbreiding mogelijk.
  • In de kerstvakantie zijn geen trainingen m.u.v. de voorbereidingen op de NOJK en voor zover de lijnteams dit willen.
  • Het trainingsrooster wordt gepland afhankelijk van de maatregelen en i.o.m. Sportaal i.v.m. de beschikbaarheid van zalen in het weekend. Wordt echter wel elke week last minute werk.
  • In 2022 zullen we 3 clinics voor het G-volleybal gegeven. Per clinic zijn er 2 trainers nodig. Nobert wil dit o.a. wel gaan doen. We gaan nog op zoek naar een 2e trainer.