Het bestuur is op 7 september 2021 jl. weer bij elkaar geweest. De volgende onderwerpen zijn besproken:

 • ALV is op  dinsdag 14 september a.s. in de Pathmoshal. liefst 2 vertegenwoordigers per team aanwezig. Inloop vanaf 19.30 uur. Vergadering begint om 20.00 uur
 • Er is een financiële bijdrage bepaald voor teambuildingsactiviteit voor de seniorenetams. Er is goedkeuring vooraf en een verslagje en wat foto’s voor PR verplicht om de bijdrage te incasseren.
 • De VT2 opleiding voor nieuwe trainers gaat binnenkort van start. In totaal zijn er 8 trainers aangemeld. Er is een bijdrage vanuit Sportakkoord voor de kosten.
 • Gezocht: iemand die wat wil doen voor G-volleybal. Initiatieven op zorgcentra en scholen.
 • Nieuwsbrieven Sportaal en Nevobo. We bezoeken gebruikersoverleggen Sportaal, doen mee aan overleg Passend Sporten.
 • De teamopgaven voor de competitie zijn gedaan bij Nevobo.
 • In de week van de scheidsrechter (25 september t/m 3 oktober) zullen we weer aandacht te schenken aan onze fluitisten.
 • Er is onverwacht veel toeloop voor meetrainen na de zomervakantie. Veel mini’s maar ook senioren (incl. recreanten), zowel dames als heren. We gaan vragen bij Nevobo na of er nog plek is voor extra team in 1e klas. Tevens is er overleg met VIPS.
 • We wachten nog op reactie van Sportaal over professionalisering en het beleid m.b.t. verhuur sportaccommodaties voor de komende jaren. In de komende weken zijn er 'gebruikers' (van de grootste zalen) -bijeenkomsten georganiseerd door Sportaal.
 • We schrijven weer teams in voor de NOJK voor mini’s, jongens en meisjes.
 • Op vrijdagavond 17 september vindt er informatieavond plaats over arbitrage in de Pathmoshal. Uitleg over regels door Matthijs Hasselerharm start om 20.00 uur. Vooral voor de leden die nog niet eerder hebben gefloten: de A-teams en nieuwe leden.
 • I.s.m. Fysio de Bleek willen we opnieuw een EHBSO avond organiseren.
 • Op 23 september is er weer een bijeenkomst over de inrichting Diekman Oost. Afhankelijk van grootte en gebruik van de geplande nieuwe beachaccommodatie gaan we bezien of deze accommodatie door Twente 05 gehuurd gaat worden (van Sportaal) of door aparte vereniging of stichting die daarvoor in het leven geroepen gaat worden.

 

Volgende vergadering is op woensdag 27 oktober.