In plaats van trainen tijdens de kerstvakantie zijn we sinds vandaag in een harde lockdown gegaan. Geen binnensport t/m 19 januari!

Zoals iedereen wel meegekregen zal hebben heeft het kabinet afgelopen maandagavond een harde lockdown afgekondigd vanaf 15 december tot en met in ieder geval 19 januari. Een van de consequenties is dat per direct er geen binnensport en dus geen volleybal meer beoefend kan worden.

De competitie was al even gestopt, maar nu ook geen trainingen tijdens de kerstvakantie en de weken daarna. De laatste trainingen van dit jaar hebben dus helaas gisteren plaatsgevonden. Daarmee komt een jaar dat vanaf half maart een onverwachte wending nam vanwege Covid-19 wat betreft volleybal abrupt ten einde.

 

En verder?

Hoe het de komende weken gaat verlopen en of medio januari het volleybal wel weer opgepakt kan worden kan nog niemand voorzien. De nevobo heeft het druk met het steeds maar bijwerken van scenario's voor het vervolgen van de competitie. Na de geplande persconferentie van 12 januari 2021 weten we weer meer. Veel competitie zal er niet overblijven. Ook het doorgaan van de Open Club kampioenschappen is nu zelfs onzeker geworden omdat we t/m 19 januari niet zullen trainen.

Zodra bekend is hoe en wanneer het verder mag zal de TC zo snel mogelijk een nieuw trainingsrooster verzorgen.

 

Financiële gevolgen

Het bestuur heeft de afgelopen periode regelmatig vragen gehad m.b.t. de contributie. Senioren hebben gedurende een behoorlijk aantal weken niet kunnen trainen. We spelen al even geen competitie. Worden de leden daarin gecompenseerd? Het antwoord is dat we nog niet weten en kunnen overzien wat de uiteindelijke financiële consequenties zijn. Van de nevobo krijgen we een deel van de competitiegelden terug is wel toegezegd. Hoe dat met de zaalhuur zal gaan wordt pas in de loop van de 1e helft van 2021 duidelijk. Op dit moment worden we nog gehouden aan de opzegtermijn die geldt voor de zalen in Enschede. Maar het kan zijn dat wij toch uiteindelijk voor alle niet gebruikte zaalruimte de zaalhuur terugkrijgen. Vandaar dat het bestuur pas tegen het einde van het seizoen een totaalbeeld zal hebben over de financiële gevolgen van de Covid-19 pandemie en ook pas dan iets zinnigs kan zeggen over hoeveel de compensatie zal kunnen zijn.

 

Tot slot

Ook binnen de vereniging verschillen de meningen over alle door de overheid genomen maatregelen of hoe erg Covid-19 wel of niet is. Het belangrijkste is echter de gezondheid van al onze leden. Dat is ons gezamenlijke belang. Gelukkig is het binnen de vereniging bij een klein aantal positief geteste leden gebleven en daar hebben we ondanks al die uiteenlopende meningen mede zelf in positieve zin aan bijgedragen door op een goede (maar wel praktische) manier om te gaan met de protocollen die wij als vereniging hebben gemaakt en die ons zijn opgelegd. De afgelopen weken hebben laten zien dat ondanks alle beperkingen we toch op een verantwoorde manier konden trainen.

 

Ondanks alles iedereen toch hele fijne (maar helaas volleyballoze) kerstdagen en jaarwisseling toegewenst. Tot in het nieuwe jaar.

Blijf gezond!

Johnny