Hoe gaat het met de financiën dit corona-volleybalseizoen? Vanuit de ALV lag er nog een vraag m.b.t. de begroting van dit seizoen en de financiële buffer van de vereniging. En wat heeft Covid-19 voor impact op de contributie van seizoen?


ALV

Het is alweer een poos geleden, maar tijdens de ALV van september zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen toen de cijfers voor de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 zijn gepresenteerd.

Allereerst werd bij de presentatie van de begroting voor dit seizoen opgemerkt dat het overschot van 2019/2020 en de bestemming daarvoor in 2020/2021 los gepresenteerd moesten worden, zodat daarmee een duidelijker beeld van deze getallen wordt gegeven. Dit is inmiddels aangepast:

  • Het overschot van het seizoen 2019/2020 bedraagt € 12.030,40.
  • Het tekort in de begroting voor het seizoen 2020/2021 bedraagt € 11.000,00.
    Zoals tijdens de ALV aangegeven wordt dit tekort veroorzaakt doordat we in augustus vervroegd begonnen zijn met de trainingen om op deze manier het trainingstekort van het vorige seizoen in te lopen. Dit tekort bestaat uit € 6.500,00 aan extra zaalhuur en € 2.500,00 aan extra trainerskosten. Daarnaast is er een begrotingstekort van € 2.000,00.


Een tweede vraag, die werd gesteld, betrof de omvang van onze financiële buffers en wat we daar als doel op hebben. Op dat moment konden we daar geen antwoord op geven. Inmiddels is dit punt besproken in het bestuur, waarbij ook met NeVoBo is geraadpleegd en is besloten om te streven naar een buffer van € 25.000,00. Hiermee kunnen we doorgaans 2 maanden aan lopende kosten opvangen (zaalhuur, Nevobo-kosten en trainers).

Corona & contributie

We merken allemaal dat het coronavirus ons nog niet met rust wil laten en dat als gevolg daarvan ook onze volleybalactiviteiten een grillig verloop hebben. Met de gedeeltelijke uitval van competitie en trainingen komt vanzelf de vraag of en hoe dit zijn weerslag heeft in de contributie. Het korte antwoord hierop is, dat er aan het eind van het seizoen een berekening zal worden gemaakt van wat een ieder aan contributie terug kan krijgen. Tot die tijd loopt de incasso van de contributie gewoon door.

We maken de berekening van de restitutie aan het eind van het seizoen, omdat we niet weten wat we tot die tijd wel en niet kunnen en mogen doen en wat we nog kunnen organiseren. Waar we aan de ene kant beperkingen opgelegd krijgen, proberen we, zodra de ruimte daarvoor is, deze achterstand ook weer te compenseren met extra trainingen of activiteiten. Er is nu nog met geen mogelijkheid te voorspellen waar we eind het eind van dit seizoen staan.

De contributie van de incasso’s loopt ondertussen gewoon door. Dit doen we ruwweg om 2 redenen:

  1. Zaalhuur en Nevobokosten lopen ook gewoon door. Wat zaalhuur betreft hebben we ook nog eens te maken met een opzegtermijn van 2 weken voor zalen die we gehuurd hebben. We zijn aan het kijken of en hoeveel we hiervoor terug kunnen krijgen. Van de Nevobo wordt een deel van de competitiekosten vergoed (en dan in het bijzonder de variabele kosten), maar ook hier zullen we deze eerst moeten voldoen, voordat we wat terug krijgen.
  2. We willen de berekening en uitbetaling van de teruggave voor meer dan 300 leden maar 1 keer doen. Dit is een immens karwei en zeker niet iets wat we maandelijks bij kunnen houden. Hierbij speelt ook mee dat een deel van onze leden aan het begin van het seizoen de contributie in 1 keer voldaan heeft.

We doen ons best om alles in zo goed mogelijke banen te leiden en iedereen zoveel mogelijk te laten volleyballen. Hiervoor zijn we echter wel afhankelijk van zowel nationale en lokale regels en afspraken.

 

Ronald van Puijenbroek
Penningmeester