Ja, dan staan we al weer voor een nieuw jaar en laten we een bewogen jaar achter ons. Van volleybal is niet veel terecht gekomen, maar toch.

Ik moet mijn complimenten geven aan de leden, de jeugd en de senioren, die op een gepaste manier om zijn gegaan met de pandemie. Verantwoordelijkheid hebben genomen als het moest en op tijd gecommuniceerd met de teamleden over negatieve dan wel positieve uitslagen. Veerkracht hebben getoond. Weinig morren en veel begrip tonen. Konden we in de zomer nog buiten op de beachvelden, in de laatste periode was het binnen behelpen. Niet zozeer voor de jeugd maar wel voor de senioren. En dan nog zonder competitie.

En dat zal voor 2021 ook nog wel zo blijven. Een moeilijk begin dus zonder volleybal voor iedereen. Maar we blijven optimistisch. Snel zal het vaccin ons niet die ruimte geven die we graag willen, maar er is perspectief. Had de NeVoBo al plannen gemaakt voor het verdere verloop van de  competitie, al snel moesten die plannen bijgesteld worden. En dat zal  nog wel vaker moeten gebeuren, ben ik bang.  Veelvuldig zal nog gebruik worden gemaakt van Zoom of Teams voor overleg, maar we zullen er wel uitkomen. Ook in 2021 gaan we met de NeVoBo in overleg over de strategie voor de toekomst en met de gemeente over het nieuwe Sportakkoord. Gesprekken met Sportaal zijn gestart om te komen tot een andere indeling van de sporthallen en te kijken of we samen met andere volleybalverenigingen een volleybalhal  (liefst de Pathmoshal natuurlijk) kunnen realiseren. Kijken of we een professionele kracht in dienst kunnen nemen samen met de NeVoBo of andere verenigingen.  Maar we hebben natuurlijk meer wensen voor 2021. Uitbreiding van onze G-Volleybalgroep, oppakken van het zitvolleybal, weer clinic’s geven op de basisscholen, weer starten met de competitie en,  ook belangrijk,  het vinden van een penningmeester.

Een sportief en gezond 2021 toegewenst. Vooral dat laatste: blijf gezond!

Henk Dost

Voorzitter