Op dinsdag 14 september heeft er een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in Sportcafé Pathmos. Belangrijkste bespreekpunten betroffen de financiën.

Verslag ALV 27 september 2021

Na de opening van de vergadering werd vastgesteld dat de opkomst te laag was voor een Algemene ledenvergadering (ALV). De vergader is daarom voorgezet als een Buitengewone ledenvergadering (BLV).

Het volledige verslag van de ALV/BLV inclusief verslag van de kascontrolecommissie is te downloaden via deze link.