Op dinsdagavond 28 mei vindt een Algemene Ledenvergadering plaats.
O.a. het nieuwe beleidsplan en het voorstel voor de contributie volgend seizoen worden behandeld.

Agenda Algemene Ledenvergadering


Datum: dinsdag 28 mei 2024

Aanvangstijd: 19.30 uur (inloop: 19:15)
Locatie: Diekmanhal

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen, terugblik vorig jaar en vooruitkijken
 3. Vaststelling van het verslag van de ALV d.d. 26 september 2023 (zie: verslag ALV September 2023)
 4. Vacatures binnen de vereniging
 5. Puntensysteem per team
 6. Peiling geld inzamelen via belactie
 7. Deelname van de mini's aan de competitie 2024-2025
 8. Locatie thuiswedstrijden van de senioren
 9. Vaststelling beleidsplan (PDF beleidsplan)
 10. Financiële realisatie 2023-2024 tot nu toe
 11. Voorstel tarieven 2024-2025
 12. Benoeming kascontrolecommissie
 13. Rondvraag en sluiting

 

ad. 9) Voorstel tarieven 2024-2025