Het bestuur is op 12 mei 2021 jl. (nog steeds digitaal) weer bij elkaar geweest. De volgende onderwerpen zijn besproken:

 • De opgave van de teams is gedaan naar de Nevobo en de aanvraag voor de competitie-zaalruimte naar Sportaal
 • De Nevobo vraagt ons te kijken en te vragen bij oude leden of zij deel zouden willen nemen aan een soort competitie voor masters. Leden die vroeger op hoog niveau hebben gespeeld en misschien tegen die oude bekenden willen volleyballen. Geef je op! (Zie Master Volleybal)
 • Een clinic voor jeugd gegeven door een judoclub in Enschede waarbij vallen, duiken, rollen als technieken worden aangeleerd is goedgekeurd door het bestuur. Marc de Jong verzorgt de organisatie.
 • We hebben van de Nevobo het bericht gehad dat er geen factuur team- en competitiegelden voor het 2e helft van het seizoen komt.
 • We gaan voor alle trainers die jeugdteams training geven een VOG aanvragen. We hanteren hierbij vanaf nu een geldigheid van 3 jaar.
 • Op 20 mei houden we weer een ALV. Dit keer via Teams. De agenda is vastgesteld en is beschikbaar op onze website (Agenda ALV 20 mei 2021)
 • We zijn volop in gesprek met de Nevobo, Sportaal en de gemeente over het aantrekken en de invulling van de rol van een professionele kracht.
 • We nemen deel aan de gesprekken over de (her)inrichting van Diekman Oost en het nieuwe beachterrein voor ons op die locatie.
 • We praten nog volop mee over de invulling van de Sportakkoorden in Enschede en het te vormen nieuwe Sportplatform in Enschede als vervanger van de opgeheven Sportadviesraad.
 • Door de versoepelingen van de corona-maatregelen kunnen we weer een activiteit voor onze vrijwilligers op het beachterrein organiseren.
 • Om ons weer samen te richten op het nieuwe seizoen mag ieder team een teambuilding-activiteit organiseren. De vereniging draagt hier financieel aan bij.
 • De huidige financiële stand van zaken is doorgenomen op basis waarvan het bestuur op de ALV een aantal voorstellen zal doen over wat we kunnen gaan doen met het overschot dit seizoen. Als aanwezige op de ALV kun je hier over meebeslissen.
 • We mogen weer de zaal in. Er wordt z.s.m. een nieuw trainingsrooster gemaakt na aanvraag van de zalen bij Sportaal. Vanwege de nog geldende restricties krijgen de senioren 2 velden tot hun beschikking.

 

De volgende bestuursvergaderingen van dit seizoen vinden plaats op 29 juni en 10 augustus.

Het bestuur